en ook nog
jaarverslagen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Voor AGV is dit Bestuursakkoord 2019-2023 geproduceerd als een PAC3 goedgekeurde Toegankelijke PDF (A/2U).

Tony’s Chocolonely

Samen met Tony’s Chocolonely maken we ieder jaar het JaarFAIRslag.

Diabetes Fonds

Het Publieksverslag 2018 als interactieve pdf.

Diabetes Fonds

Alle cijfers op een rij in het Jaarverslag 2018.

Diabetes Fonds

Het 40 jarig bestaan opgetekend in deze hand-out.

Vitens

Een verkort Jaarverslag 2018 van de OR van Vitens.

Museum Vereniging

Museumcijfers is een jaarlijks gedrukt en digitaal verslag.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Voor de komende jaren zijn alle plannen verzameld in dit Waterbeheerplan.

GGN

De jaarcijfers van GGN krijgen de ruimte.

Museum van Wereldculturen

Jaarverantwoording, zowel gedrukt als in pdf formaat.