OneWorld

OneWorld is een internationale interne krant voor alle medewerkers van AkzoNobel, met een eigen bijlage per land. De krant werd in 7 talen gemaakt en nog steeds maakt def. de insert van OneWorld North America.
OneWorld North America

Het interne medium van Akzo Nobel Noord Amerika, ging van start als internationaal katern. Nu is het een op zichzelf staand issue geworden waarvan def. de artdirection en vormgeving onder zijn hoede heeft.